İnsan Kaynakları Politikamız

Kurumsal Değerlerimizin dayandığı örgüt kültürümüzle her çalışanın değerli olduğunu hissettirmek, Standartlaşmış ve pozisyona uygun seçme ve yerleştirme ile tüm adaylara eşit mesafe anlayışı, Nitelikli iş gücü tarafından seçilen işveren olma.

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratma anlayışı, Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek, Yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sisteminin tüm çalışanlar bazında yaygınlaştırılması.

Organizasyonun başarısını sürekli hale getirmek için, insan kaynaklarının, süreçlerin ve sistemlerin sürekli gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandıırlması,

Çalışan ve Organizasyon gelişimi için sürekli eğitim politikası,

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma, Katılımcı, paylaşımcı, açık, farklılığa ve yeni fikirlere değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Çalışanların öneri ve taleplerini dikkate almak, Etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak.